Waar nodig zetten wij coaches in.

PRIMA PERSPECTIEF

Begeleiding

Naast begeleiding van de kant van de ontvangende organisatie zal Prima Perspectief waar nodig coaches inzetten. Zij begeleiden de kandidaat persoonlijk voor, tijdens en na afloop van het uitvoeren van het vrijwilligerswerk.

Wil je zelf coach worden? Lees hier wat er van je verwacht wordt, of schrijf je meteen in!

Graag maken we kennis met zowel deelnemers als organisaties en verkennen we welk werk geschikt is, hoeveel dagen/uren per week inzet mogelijk is en welke begeleiding er nodig is.

NEEM CONTACT OP

Functie-omschrijving Coaches

Een Coach Prima Perspectief heeft als doel een vrijwilliger te motiveren en stimuleren om zelfstandig te werken bij een organisatie en ervoor te zorgen dat de vrijwilliger zijn/haar leerdoelen behaald.

Werkwijze:

Als Coach PP stel je samen met de vrijwilliger en de coördinator c.q. begeleider van de ontvangende organisatie (die een werkplek biedt) een vrijwilligerscontract en een bondig leerwerkplan op. In het vrijwilligerscontract leg je alle werkzaamheden die de vrijwilliger gaat verrichten en afspraken over de begeleiding vast. In het leerwerkplan leg je afspraken vast over de leerdoelen die een vrijwilliger in een bepaalde periode (3, 6, 9 of 12 maanden) wil behalen. Je ondersteunt de vrijwilliger tijdens de inwerkperiode (proefperiode), na de proefperiode en bij de evaluatie van zijn/haar werkzaamheden. Er zijn per traject dus minimaal 3 contactmomenten met de vrijwilliger en de ontvangende organisatie. Hierbij coach je de vrijwilliger bij het behalen van zijn/haar leerdoelen (beter NL spreken, samenwerken, communiceren, netwerken e.d.). Als er zich problemen voordoen op een werkplek, bespreek je dit met de vrijwilliger. Je laat de vrijwilliger oplossingen bedenken die hij/zij kan toepassen in de organisatie. Waar nodig ga je mee naar zijn/haar werk om te kijken of de oplossing werkt in de praktijk. Na afloop van de contractperiode evalueer je het werk samen met de begeleider en vrijwilliger en deel je een certificaat uit.

Let wel: de begeleider van de ontvangende organisatie leert de vrijwilliger de handelingen en vaardigheden die hij/zij nodig heeft om zijn/haar werk goed uit te kunnen voeren. Dus ook algemene vaardigheden zoals gestructureerd werken en communiceren met collega’s en leidinggevenden. De begeleider van de ontvangende organisatie introduceert de vrijwilliger binnen het bedrijf. De begeleider legt zijn directe collega’s bijvoorbeeld uit wat ze van hun nieuwe collega kunnen verwachten. Samen met de vrijwilliger en de begeleider van de ontvangende organisatie evalueer je als Coach PP de uitvoering van de werkzaamheden en bedenk je oplossingen voor eventuele problemen.

Competenties:

• Coachen. Je weet mensen te motiveren en te stimuleren, zodat ze geloof in hun eigen krijgen en op hun werkplek hun draai vinden. Soms kan dit wel een tijdje duren. Hiervoor heb je een goed inlevingsvermogen, geduld en doorzettingsvermogen nodig.
• Communiceren. Je weet een boodschap aan een vrijwilliger op een tactvolle manier over te brengen, zodat deze aansluit op zijn/haar niveau. Goed kunnen communiceren, betekent ook goed kunnen luisteren. Je weet belangrijke informatie op te pikken uit verhalen van je vrijwilliger. Je vraagt door en gaat in op reacties die je krijgt. Goed communiceren is ook belangrijk, omdat er van je wordt verwacht dat je contacten legt en onderhoudt met organisaties c.q. werkgevers.
• Praktisch ingesteld. Waar nodig kom je op bezoek bij de ontvangende organisatie en kijk je even mee met de werkzaamheden die je vrijwilliger uitvoert. Je ondersteunt de vrijwilliger bij de uitvoering van zijn/haar werkzaamheden
• Plannen en organiseren. Als Coach PP moet je eigen werk goed kunnen plannen, prioriteiten kunnen stellen en jezelf in iedere situatie weer ‘op scherp kunnen stellen’.
• Inlevingsvermogen. Het is belangrijk dat jij je kunt inleven in de vrijwilliger zodat je zijn hulp c.q. leervraag goed begrijpt. Ook is van belang dat jij de wensen van een ontvangende organisatie c.q. werkgever begrijpt en deze eventueel kunt vertalen naar taken voor je vrijwilliger.

GEEF JE OP ALS COACH

Een Coach Prima Perspectief heeft als doel een vrijwilliger te motiveren en stimuleren om zelfstandig te werken bij een organisatie.

PRIMA PERSPECTIEF