Het bieden van vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement kunnen komen.

PRIMA PERSPECTIEF

Kibreab krijgt het certificaat voor zijn vrijwilligers werk bij de dienst reiniging bij de gemeente Utrechtse Heuvelrug. “Kibreab is een fijne en sociale collega die we graag een dag in de week betaald werk willen geven na deze maatschappelijke stage van 3 maanden, aldus Karel Kok, gemeente Utrechtse Heuvelrug”

Wat doen we

Prima Perspectief heeft als doel nieuwkomers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een perspectief te bieden door hen als vrijwilliger incidenteel of structureel (drie of zes maanden) mee te laten draaien in de uitvoering van zinvolle activiteiten. Hierbij gaat het om allerlei vormen van vrijwilligerswerk bij organisaties. Bijvoorbeeld werken in een winkel, chauffeur bij een zorgorganisatie, begeleider bij de Speelweek of allerhande klusjes bij een sportclub. Ervaring wijst uit dat nieuwkomers na aankomst in Nederland voor, tijdens of na hun inburgering vaak sociaal geïsoleerd raken. Het bieden van vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement kunnen komen, onze taal beter leren en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het werk versterkt ook hun zelfvertrouwen en biedt hen weer perspectief op een zinvol bestaan. Soms biedt het vrijwilligerswerk de nieuwkomer een opstap naar betaald werk. Zo zijn bij DIPAM en de gemeente Utrechtse Heuvelrug vrijwilligers na hun proefperiode betaald aan het werk gegaan.

NEEM CONTACT OP