Welkom2020-04-30T13:53:43+01:00

WELKOM

Prima Perspectief  heeft als doel nieuwkomers in de gemeente Utrechtse Heuvelrug een perspectief te bieden door hen als vrijwilliger incidenteel of structureel, drie of zes maanden, mee te laten draaien in de uitvoering van zinvolle activiteiten.
Het gaat hierbij om allerlei vormen van vrijwilligerswerk bij organisaties, zoals het werken in een winkel, chauffeur bij een zorgorganisatie, begeleider bij de Speelweek of allerhande klusjes bij een sportclub.

Ervaring wijst uit dat nieuwkomers na aankomst in Nederland voor, tijdens of na hun inburgering vaak sociaal geïsoleerd raken. Het bieden van vrijwilligerswerk zorgt ervoor dat deze mensen uit hun isolement kunnen komen, onze taal beter leren en een sociaal netwerk kunnen opbouwen. Het werk versterkt ook hun zelfvertrouwen en biedt hen weer perspectief op een zinvol bestaan. Het kan ook voorkomen dat het vrijwilligerswerk de nieuwkomer een opstap naar betaald werk biedt.

 

VOOR WIE? 

Prima Perspectief is enerzijds opgezet voor deelnemers uit verschillende landen die om uiteenlopende redenen moeite hebben met het vinden van werk.
Anderzijds is Prima Perspectief bedoeld voor organisaties die met vrijwilligers uit deze doelgroep willen werken en geschikt werk kunnen aanbieden, zoals:

  • Zorgsector: activiteitenbegeleiding in verpleeghuizen, ondersteunen in de praktijk zoals boodschappen doen voor mensen thuis, assisteren in de kinderopvang.
  • Natuurbeheer: onderhoud van onder andere wijktuintjes, bossen en Landgoed Zuylenstein.
  • Sportsector: klussen bij sportverenigingen, onderhoud van terreinen en ondersteuning bij de organisatie van toernooien of toertochten.
  • Evenementen: ondersteuning in de organisatie van de Speelweek Driebergen, festivals, buurtfeesten en Koningsdag.
  • Lokale organisaties: werken in de Eurowinkel, de Kringloopwinkels Zeist en Driebergen, Speel-o-theek Maarn Maarsbergen en het Zonnehuis Doorn.

Wilt u als organisatie meer weten over Prima Perspectief? Download hier onze flyer.